Black holes oftewel zwarte gaten zijn onvolkomenheden in een project, die in de realisatie fase van een project tot verstoringen leiden. Ze trekken alle energie naar zich toe en je kunt, als projectteam, er niet aan ontkomen. Ze kosten per saldo geld en zijn een risico voor het project. Een reden om ze op te sporen en zo veel mogelijk te elimineren.

Black holes kunnen overal ontstaan!

Voor alle duidelijkheid, “black holes” in een commercieel project ontstaan zowel bij opdrachtgever als ook de opdrachtnemer. Beide ondervinden schade van “black holes”. Black holes ontstaan bewust of onbewust nog voordat het project opgestart wordt. Nu zijn er ook mensen die zeggen, prima dat er van alles niet klopt, dat geeft kans op een verrekening van meerwerk. Precies, gaat de energie naar de black holes en naar meerwerk scoren of gaat de energie naar een efficiënt proces. Er is een duidelijk verschil tussen grote professionele projectorganisaties en MKB bedrijven. De grote bedrijven hebben ondersteunende staf afdelingen die kunnen bijspringen. Het MKB moet het doen met beperkte middelen en zij hebben zeker niet de staf om op allerlei gebieden een specialist in te vliegen. Dat betekend dat bij MKB bedrijven de black holes direct doortikken in het resultaat. MKB bedrijven hebben baad bij goedlopende projecten met weinig verstoringen en risico’s.

Voorbeelden van Black holes.

 1. Te algemeen gestelde specificaties
 2. Een scope die leidt tot iets wat niet gaat werken
 3. Specificaties die strijdig zijn met wetgeving
 4. Contracten die eenzijdig of tegenstrijdig zijn
 5. Planningseisen die niet realistisch zijn.
 6. Bewust sturen op onvolkomenheden
 7. Eisen die elkaar tegenspreken
 8. Bevoegdheden die niet eenduidig zijn
 9. Contractuele ruimte die het mogelijk maakt in het proces de regels te veranderen.
 10. Niet uitvoerbare opdrachten
 11. Onredelijke voorwaarden
 12. Project team is niet geschikt
 13. Projectteam heeft verkeerde intenties.
 14. Compromis afspraken die niet werken in de uitvoering
 15. Overspannen verwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 16. Interne winst doelstellingen die nooit gehaald gaan worden.

Black holes zijn niet te voorkomen. Er zal altijd wel iets zijn. Per definitie zitten er onzekerheden in een project want anders is het geen project. Zijn onzekerheden black holes, ik denk het niet. Want onzekerheden kun je benoemen en je kunt afspreken hoe je ermee omgaat. Hetzelfde geldt voor risico’s, die kun je mitigeren

Zichtbaarheid

Black holes worden schadelijk als ze niet zichtbaar worden.

Als opdrachtgever en opdrachtnemer ze bewust verzwijgen of er aan meewerken ze in de commerciële fase instant te houden. De commerciële gedrevenheid van verkopende en inkopende partijen aan tafel heeft vaak een ander doel. Het doel is het project binnen halen of resp. het project bij een partij onderbrengen. Er moet namelijk omzet komen of er is van opdrachtgevers kant, een dwingende reden om het project ergens onder te brengen. Natuurlijk doen mensen dat vanuit hun taakgerichte doelstellingen en met de beste bedoelingen. Projectmanagers hebben een hele andere doelstelling. Zij moeten een project binnen de businesscase opleveren. Dit verschil in doelstelling geeft een ander gezichtspunt. Maar hoe krijgen we mensen met een zo verschillend gezichtspunt bij elkaar.

Black Holes kun je zichtbaar maken door kwalitatief een hoger doel te stellen en het perspectief daarmee te veranderen.

In ons heelal worden black holes alleen zichtbaar als we het perspectief veranderen

Het perspectief veranderen!

De inrichting van de projectentafel begint bij het formuleren van een hoger doel en dat doel wordt aan tafel bewaakt door de voorzitter van de projectentafel. Zie dit hogere doel als beleidsuitgangspunt voor de projectenorganisatie. In de werking van de kwalitatieve toetsing aan tafel, zullen alle belanghebbenden, vanuit een ander perspectief, op zoek gaan naar ” Black Holes”  om de hogere doelstelling invulling te geven.

Note: beleidsuitgangspunten en dus ook de hogere doelen kunnen per project veranderen, op de criteria daarvoor kom ik een volgende blog terug.

De projectentafel

Het introduceren van het concept van de “projectentafel” is een onmisbaar element om partijen en mensen succesvol te laten zijn in projecten. In latere blogs zal ik hier verder op ingaan. Wilt u automatisch mijn blogs over “black holes” volgen, schrijf u dan via mijn website www. ckrpm.nl in.

Ik help MKB ondernemingen bij het verbeteren van hun project prestaties. Ik maak uw projecten beter en dat doe ik nog voordat het project in uitvoering gaat. De winst van projecten zit aan het begin en niet aan het eind van het traject. Vraag om een vrijblijvend gesprek tel 06 101010 85 of mail info@CKRPM.nl

Getagd op:                
error: Content is protected !!