Een zaadje in de grond stoppen, zodat er iets moois kan groeien.

Herkent u dit, al die ideeën die al jaren op de plank liggen, maar omdat ze nog niet concreet genoeg zijn of omdat er geen tijd voor is, zijn ze nooit tot ontwikkeling gekomen. Die ideeën zijn de zaadjes, maar zolang je die zaadjes niet in de grond stopt en water geeft zal er niets gebeuren. Duizenden mensen en bedrijven hebben daar last van ze blijven broeden, maken geen keuzes en ontwikkelen zich onvoldoende. Daarmee blijven vele goede ideeën onbenut en dragen niet bij aan de ontwikkeling van medewerkers en ondernemingen.

Inventarisatie:

Alles begint bij bewustwording. Ideeën die iemand met zich draagt krijgen geen groeikracht. De eerste stap is inventariseren van ideeën en in grote lijnen analyseren. De bijdrage, impact en inspanning is voor elk idee verschillend. Om keuzes te kunnen maken moeten we inzicht hebben. Doel van de inventarisatie  keuzes te maken op basis van criteria die van te voren zijn aangegeven. De rest van de ideeën gaan niet verloren en blijven bewaard voor volgend jaar. Daarbij volgend jaar zijn er weer nieuwe ideeën en maken we de afweging weer anders. Markten veranderen, behoeftes worden bijgesteld. Ideeën verzamelen inventariseren en evalueren is een dynamisch proces. Je wilt niet elk jaar overnieuw beginnen.

SoftwareTool:

Voor “Advies met Groeikracht” is een overzichtelijke database gebouwd. De database is door iedereen eenvoudig te gebruiken. De database maakt het mogelijk om ideeën te wegen en een keuzes te maken voor  de komende periode. Dat geeft een helder inzicht in de potentie en groeikracht van de onderneming. De database omvat het hele proces van idee-inventarisatie tot realisatie en registreert alle belangrijke beslismomenten. Middels een logbestand kunnen uren en kosten van het hele proces bijgehouden worden. Via reports kan de informatie overzichtelijk afgedrukt worden.

Het project:

Nadat er keuzes zijn gemaakt wordt er, afhankelijk van het te ontwikkelen idee, een project opgestart. Belangrijk daarbij is het “start document”, dat is de opdracht waarin omschreven staat wat de bedoeling is, binnen welke randvoorwaarden, met welke middelen en met welk doel dit project uitgevoerd wordt.

Het team:

Het project krijgt een team toegewezen en teamleden krijgen ieder een rol binnen het team.  Om het project maximaal te faciliteren wordt het project geleid door CKr Project & Interimmanagement. 

Onderdeel van “Advies met daadkracht”

“Advies met daadkracht” is een jaarafspraak met verschillende elementen. Door deze elementen te verbinden in één afspraak ontstaat er een efficiënt gebruik van uren, daarmee blijven de kosten laag. “Advies met groeikracht” kan een onderdeel zijn van de jaarafspraak.

 

Geef een reactie

error: Content is protected !!