De voorbereiding van een bedrijfsoverdracht

Wat komt eerst en wat komt laatst

De teleurstelling is groot als bij het eerste gesprek met de accountant, over de bedrijfsoverdracht, de opmerking wordt geplaatst, “dit bedrijf is niet verkoopbaar en niet overdraagbaar in de huidige vorm”.  Dat was te verwachten. Zeker in MKB en familie bedrijven is de ondernemer vaak een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Om niet te zeggen dat het bedrijf zonder die ondernemer geen waarde heeft.  Elk bedrag dat in deze fase genoemd wordt gaat een eigen leven leiden. Zet zich vast in in de gedachten van mensen en het wordt moeilijk om het bedrag nog te veranderen. Het advies, vraag er niet naar en begin bij het begin. Begin met een grondige voorbereiding van de overdracht en verplaats de waarde bepaling naar een punt in de voorbereiding waarop het een relevante vraag is.

Ideevorming

Elke bedrijfssituatie heeft z’n eigen mogelijkheden, het vraagt om creativiteit om die mogelijkheden te vinden en te benutten. Een bedrijfsoverdracht is daarop geen uitzondering. Eigenlijk is het opstarten van een traject voor bedrijfsoverdracht, de belangrijkste fase van de bedrijfsoverdracht. De creativiteit die hier wordt ontwikkeld en de relaties die ontdekt worden geven in de basis de bouwstenen voor een succesvolle overdracht. Of het gaat om opvolging, overname of welke andere vorm van overdracht, het maakt niet uit. Mogelijkheden ontdek je alleen door ze te verkennen. Een mindmap kan een goede methode zijn om een situatie van bedrijfsoverdracht te verkennen, de samenhang tussen de verschillende aspecten te ontdekken en uiteindelijk te komen tot scenario’s. Neem er de tijd voor en kies uiteindelijk 2-3 scenario’s die goede mogelijkheden bieden. 

Zoals gezegd elke bedrijfsoverdracht heeft andere kenmerken. Bijvoorbeeld een overdrachten binnen de familie, daar zou je van kunnen zeggen, die hoef je niet te verkennen. Het tegendeel is waar, succesvol overdragen binnen de familie vraagt om een grote zorgvuldigheid. Het gaat vaak om andere aspecten, die in kaart gebracht moeten worden.

Projectplan

De mindmap begint vaak eenvoudig. Het voordeel van de visualisatie is dat je steeds meer ontdekt. Relaties en mogelijkheden waar je geen voorstelling van had, komen naar boven. In deze fase ligt alles nog open en kunnen veel zaken informeel gepolst worden. De beste scenario’s geven de elementen voor het projectplan en de verdere planning van de bedrijfsoverdracht. Het projectplan beschrijft in alle aspecten wat het traject wordt, welke scenario’s worden uitgewerkt en wie daarbij betrokken zijn. De rollen worden verdeeld en acties worden uitgezet. Afhankelijk van het tijdspad, dat door de ondernemer wordt nagestreefd, wordt een planning opgezet met milestones. 

Een goed opgezet projectplan geeft rust. De taken zijn verdeeld, verkenningen worden uitgevoerd.  Bedrijfskundige aanpassingen in het bedrijf worden voorbereid en geïmplementeerd. In de begin fase is alles er op gericht om het bedrijf klaar te maken voor een eventuele overdracht. Iedereen in het projectteam weet waar het naartoe gaat. Specialisten zoals de accountant worden in het proces meegenomen. Het punt waarop overname partijen benadert en uitgenodigd worden is bekend. Op dat moment is alle relevante bedrijfsinformatie beschikbaar en kan naar behoefte gedeeld worden. 

Tijd kan in je voordeel maar ook in je nadeel werken. Een bedrijf in 3 weken verkopen is mogelijk, de onzekerheid voor de koper is groot en dat vertaalt zich naar de waarde. Het andere pad! Een zorgvuldig voorbereide bedrijfsoverdracht betaalt zich uit en het tijdspad wat daar aan hangt is afhankelijk van de situatie.  Meestal ligt het tussen de 2-5 jaar. 

De rol van de ondernemer

De ondernemer is vooral bezig met ondernemen. Het is de taak van het projectteam als geheel, om het bedrijf  fit te maken voor een eventuele bedrijfsoverdracht. De mogelijkheden die zich onderweg voordoen worden in het projectteam besproken. Door externe begeleiding op het project te zetten kan de ondernemer een betere balans vinden tussen de zakelijke en privé belangen die hij/zij moet afwegen. Wat je vaak ziet is dat de ondernemer in het projectteam voor zijn privé belang staat en in de normale bedrijfssituatie voor het bedrijfsbelang gaat. In het proces zal dat privé belang voor de ondernemer met de tijd toenemen en zal de ondernemer meer afstand nemen om ruimte te maken voor opvolging. 

Fit maken betekend dat het bedrijf meer eigen kracht zal moeten ontwikkelen, om daarmee de ondernemer vrij te spelen. Vooral bij MKB en familie bedrijven is dit een subtiel spel. Het moment waarop de ondernemer bij de notaris zit komt niet als een verrassing. 

Er is geen scenario voor overname denkbaar

Is er geen geloofwaardig scenario voor en een bedrijfsoverdracht, is er geen perspectief meer voor het bedrijf of zijn geen overname kandidaten, wat dan? De onderneming komt dan in een heel ander traject terecht. Een bedrijfsbeëindiging is een ander scenario en vraagt om een andere vorm van zorgvuldigheid. Je kunt niet zomaar de stekker uit een bedrijf trekken. Bestuursaansprakelijkheid ligt op de loer en bij de ondernemingskamer veroordeeld worden, dat wil je niet. 

De bedrijfsoverdracht

Wat goed is, komt snel. Als de voorbereiding en de verkenningen goed zijn, dan kan het traject van bedrijfsoverdracht snel gaan. De strategie voor het feitelijke proces richting de overdracht is belangrijk. Of dat nu een overdracht binnen de familie is een MBO, MBI of een overname. De partij die stuurt bepaalt de richting. Blijf dus sturen tot het moment van ondertekening. 

Voor meer informatie over bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging bel 0610101085 of schrijf een bericht en klik hier

error: Content is protected !!