wie is?

De adviseur/projectmanager/interimmanager

Over mij

Als we kennis maken, dan kom je een enthousiaste, praktische en integere persoon tegen, die met beide benen op de grond staat. Ik wil uitvoerig geïnformeerd worden over jouw situatie en welke verwachtingen je hebt. Benieuwd ben ik naar de vragen die je hebt?  Natuurlijk heb ik veel ervaring. Mijn belangrijkste ervaring is misschien wel, dat geen mens, organisatie of situatie gelijk is. Dat vraagt om een creatieve geest en dat creëert steeds weer een nieuwe uitdaging. Ik wil naast mijn opdrachtgever staan, met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid. Meerwaarde creëren daar gaat het om. De kosten die ik voor uw organisatie creëer moeten ondergeschikt zijn aan de meeropbrengst bij de overdracht. De kans op een succesvolle overdracht moet vanaf de eerste dag dat we samenwerken een duidelijk fundament hebben.  Daarvoor is een professionele afstand nodig, om dat te kunnen zeggen wat nodig is. Samenwerken en een gezamenlijke visie is nodig, zonder dat gaat het niet. Uiteindelijk handelt het om mensen, die als we elkaar vinden een geweldig resultaat kunnen neerzetten. Zo zit ik in de film, als dat aanspreekt dan verheug ik me op onze kennismaking!

Wat doe ik als ik niet aan het werk ben. Familie en vrienden zijn belangrijk. Ik sport in een natuurlijke omgeving. Mentale en fysieke kracht ontwikkelen. Ik fiets het liefst berg op, de weerstand voelen om je doel te bereiken. Niet opgeven! De Mont Ventoux, vind ik een prachtige uitdaging. 

error: Content is protected !!