Voor Start-ups en MKB bedrijven,

Start-ups en MKB bedrijven hebben vaak een kleinere bezetting, die veelal gericht is op de operationele kant van de onderneming. Een onderneming leiden heeft echter vele kanten en je kunt niet op alle gebieden expertise in huis hebben. Het is dan prettig als je iemand kunt bellen die een brede achtergrond heeft in het bedrijfsleven. Al is het maar om je verhaal te vertellen.

Advies met draadkracht,

Bij “advies met draadkracht” gaat het om een laagdrempelig advies concept, met meestal een looptijd van een jaar. Daarbij werk ik in een matrix structuur en kan verschillende rollen vervullen. Het doel is in ruime zin; de business verder ontwikkelen zodat groei mogelijk is.

Om met daadkrachtig te acteren en je onderneming verder te ontwikkelen heb je “draagkracht” nodig. Die draagkracht is nodig op verschillende gebieden. De meest in het oog springende zijn:

  1. Financiële draagkracht
  2. Capaciteit van mensen en middelen
  3. Het vermogen om de juiste keuzes te maken
  4. De begeleiding van het proces om de ontwikkeling te realiseren

Vaak is er op alle gebieden krapte en dat besef is er, als ik mijn diensten aanbied. Werken in een matrix structuur, maakt de dagbesteding efficiënt en houdt de kosten laag. Door jaarafspraken te maken, verdelen we de kosten en inspanningen over het jaar.

Ik ga die uitdaging graag aan, bel het volgende nummer: 06 101 010 85

error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: