Adviseren en realiseren

Een bedrijfsoverdracht zit vol tegenstrijdige belangen die je privé en zakelijk raken. Dat maakt het anders dan de gebruikelijke routine. Je bent bezig met het verkennen van de mogelijkheden en keuzes maken. Het gaat om meer dan een advies. Het gaat om hoe je ergens komt en of je daarbij de juiste afwegingen maakt. In de projectmatige werkwijze van CKr Project & Interimmanagement past dat we weloverwogen zaken ook daadwerkelijk uitvoeren. Vaak is dat optimaal, maar in een ander geval is dat het beste wat we konden bedenken.

De spagaat

Een ondernemer die zijn bedrijf overdraagt, zit in een moeilijke positie tussen zakelijke en privébelangen. De zakelijke belangen laat de ondernemer achter zich en de privé belangen zijn toekomstgericht. Echter, op het moment van overdracht zijn ze beide actueel. Iedereen die betrokken is, kijkt naar dat moment en dan wordt de balans opgemaakt. Wil je liever niet in een spagaat terechtkomen, laat dan de zakelijke rol uitvoeren door CKr Project & Interimmanagement, dat geeft een heldere discussie en een betere balans.

error: Content is protected !!