Wat elke leidinggevende moet weten over “gedrag” !

Wat elke leidinggevende moet weten over “gedrag” !

Hoe vaak wordt er in organisaties gesproken over ongewenst gedrag. Vaak heeft het consequenties. Dat het terugslaat op de leidinggevende wordt nooit besproken. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de omgeving waarbinnen gedrag zich ontwikkelt.

error: Content is protected !!